Καλώς ορίσατε στην πλατφόρμα του προγράμματος Employability της PRAKSIS.

Facebook logo red

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ PRAKSIS EMPLOYABILITY

Η διαδικτυακή πλατφόρμα PRAKSIS Employability αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο δικτύωσης το οποίο σχεδιάστηκε για να γεφυρώσει και να διασυνδέσει ανέργους και Κοινωνικά Υπεύθυνες και ευαισθητοποιημένες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να συμβάλλουν θετικά στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Η πλατφόρμα PRAKSIS Employability λειτουργεί σε δύο επίπεδα:

1. Ανάρτηση των βιογραφικών σημειωμάτων των εξυπηρετούμενων του Employability Center ανά επαγγελματική κατηγορίακαι ειδικότητα, προκειμένου να διευκολύνεται η αναζήτηση προσωπικού και το jobmatching.

2.  Φιλοξενία αγγελιών για νέες θέσεις εργασίας από εταιρίες που συνδέονται και υποστηρίζουν το Employability Center, που επιλέγουν δηλαδή να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο για ενημέρωση νέων θέσεων εργασίας, ΧΩΡΙΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.

 ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 

ΦΟΡΕΙΣ