Καλώς ορίσατε στην πλατφόρμα του προγράμματος Employability της PRAKSIS.

Facebook logo red

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - Δικτύων – Τηλεπικοινωνιών

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - Δικτύων – Τηλεπικοινωνιών