Καλώς ορίσατε στην πλατφόρμα του προγράμματος Employability της PRAKSIS.

Facebook logo red

Praksis Employability Centre

Το PRAKSISEmployability παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης ανέργων κατά την αναζήτηση εργασίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Μέσα από τις υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής, αναζήτησης εργασίας στο διαδίκτυο με την βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, ομαδικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και δράσεων δικτύωσης επιδιώκεται η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, καινοτόμο στοιχείο του Employability, αποτελεί η διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης των εξυπηρετούμενων με επιχειρήσεις που συμμετέχουν μέσω των οικείων προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Οι υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που υπόκεινται σε διακρίσεις και αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά εργασίας, όπως: μακροχρόνια άνεργοι, νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι χαμηλών τυπικών προσόντων, άνεργες γυναίκες που αντιμετωπίζουν πρόσθετα κοινωνικά εμπόδια κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, μετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστούντες, Ρομά, άνεργοι που υφίστανται συνθήκες πολλαπλών αποκλεισμών, λόγω ηλικίας, υγείας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτισμικής ταυτότητας, δυσχερών οικονομικών συνθηκών.

Στόχος μας είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων ένταξης στην εργασία ανέργων από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών απασχόλησης, που περιλαμβάνουν:

 • Παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικήςκαι κατάλληλων εργαλείων για την επιτυχή αναζήτηση εργασίας, που περιλαμβάνουν:
 • Διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων
 • Δημιουργία Βιογραφικών Σημειωμάτων και Συνοδευτικών Επιστολών
 • Εκμάθηση μεθόδων αναζήτησης εργασίας
 • Προετοιμασία για την συνέντευξη εργασίας
 • Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Υποστήριξη στην συμπλήρωση αιτήσεων για εργασία
  • Πρόσβαση σε υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας μέσω του διαδικτύου στο internetcorner, με την βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων.
 • Χρήση, κατόπιν καθορισμένων ραντεβού, της υπηρεσίας αναζήτησης εργασίας στο διαδίκτυο με τη βοήθεια εξειδικευμένου συμβούλου
  • Ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας και προγράμματα κατάρτισης
  • Εργαστήρια ομαδικής εργασιακής συμβουλευτικήςκαι ανάπτυξης δεξιοτήτων για την ενίσχυση κατά την αναζήτηση εργασίας
  • Διασύνδεση ανέργων και επιχειρήσεων μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που σχεδιάστηκε ειδικά για την προώθηση της ένταξης των εξυπηρετούμενων στην αγορά εργασίας
  • Ανάρτηση των βιογραφικών σημειωμάτων στην διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης με διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων
  • Προώθηση της πλατφόρμας PRAKSIS Employability σε εταιρικά περιβάλλοντα και περίληψη των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού στα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η απορρόφηση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε νέες θέσεις εργασίας
  • Δράσεις δικτύωσης με φορείς προώθησης ζητημάτων απασχόλησης και εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
  • Παραπομπή σε εξειδικευμένους φορείς κατάρτισης για την ενίσχυση των επαγγελματικών & εκπαιδευτικών δεξιοτήτων.

Το PRAKSIS Employability λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00- 20:00 και οι υπηρεσίες προσφέρονται κατόπιν ραντεβού.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105244574, εσω. 620.

Διεύθυνση: Δεληγιώργη 26-28, Μεταξουργείο, Αθήνα